Gwarancja

Rękojmia, gwarancja, reklamacje  

  • Sprzedający zapewnia, że sprzedaje towar wolny od wad. Jednocześnie jest on odpowiedzialny względem klienta, jeżeli wada zostanie wykryta przez konsumenta. Sprzedający nie odpowiada za wady towaru, jeśli do ich powstania przyczynił się konsument lub osoby trzecie. 
  • Kupujący powinien, bez zbędnej zwłoki, poinformować sprzedającego o wadach towaru.
  • Gwarancja na towar udzielana jest na okres 24 miesięcy od dnia wejścia towaru w posiadanie kupującego i obejmuje ona tylko towary zakupione od sprzedającego.
  • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń które:

- wynikają z normalnego użytkowania towaru, są natury mechanicznej,
- wynikają ze zmian, modyfikacji, napraw bez wiedzy i udziału sprzedającego, lub wbrew jego instrukcjom,
- wynikają z użytkowania niezgodnego z instrukcją, albo w celach niezgodnych z technicznymi parametrami i przeznaczeniem lub wynikające z zaniedbań kupującego,
- zostały spowodowane działaniem czynników zewnętrznych środowiska z powodu niewłaściwego przechowywania towaru,
- zostały spowodowane interwencją przez niewykwalifikowaną osobę lub zmianą parametrów,
- są wynikiem elektrycznych zakłóceń, przepięć, czy wyładowań atmosferycznych,
- powstały z powodu innych okoliczności, niezależnych od sprzedającego.

  • Reklamacje należy przesłać w formie pisemnej drogą elektroniczną. Przy składaniu reklamacji wymagany jest dowód zakupu.
  • Adres do wysyłania reklamacji, wymiany i zwrotu towaru:

W razie, że chcesz towar reklamować, w pierwszej kolejności poinformuj nas o tym za pomocą maila, wyślemy do Ciebie instrukcje, jak postępować dalej: sklep@iwatchery.pl

Towar trzeba nam przesłać do reklamacji lub zwrotu (wymiany) pod podany adres (doręczenie osobiste nie jest możliwe).

Packeta
90778083
Mostowa 4
43–400 Cieszyn